Přehled zájmových kroužků Základní školy Kožlí

školní rok 2022/2023

Pondělí – Sportovní kroužek ( pro žáky 1.- 5. ročníku)

vede : Marek Kroutil

začínáme :  19. 9. 2022        13:00  - 13:45 hod

Úterý –  Angličtina I ( pro žáky 1. a 2. ročníku)

vede : Mgr. Iva Hanzlíková Gabrielová

začínáme :  20. 9. 2022      13:00 – 13:45 hod

Středa – Angličtina II ( pro žáky 3.,4. a 5.  ročníku)

vede : Mgr. Iva Hanzlíková Gabrielová

začínáme :  21. 9. 2022       13:00- 13:45 hod

Čtvrtek – Vaření ( pro žáky 1. - 5. ročníku)

vede : Michaela Stolariková

začínáme :  22. 9. 2022       12:45 – 13:45 hod

Pátek –Muzikantík ( pro žáky 1. - 5. ročníku)

-hudební kroužek, kde se naučíte rytmu, budete zpívat, hrát na Orffovy nástroje a také základy hry na zobcovou flétnu

vede : Markéta Králíková

Začínáme :  23. 9. 2022        13:00- 13:45 hod