Mateřská škola

První zmínka o mateřské škole v Kožlí pochází z roku 1940, kdy byl v obci zřízen tzv. zemědělský útulek, který byl pouze sezónní, a sloužil pro hlídání dětí pouze přes letní období. Zanedlouho byl změněn na útulek celoroční, ale stále pro něj nebylo nalezeno vhodné umístění. V roce 1945 byl přesunut ze soukromého domu do nevyužité třídy základní školy. Toto zařízení bylo v obci stále více vyžadováno, a jeho důležitost vzrostla s rozvojem JZD. Vedení JZD, MNV a organizace žen se začali zabývat otázkou, jak zajistit trvalé a vyhovující umístění školky, jak se tomu začalo říkat. Tak došlo v roce 1962 k rozhodnutí postavit samostatnou budovu mateřské školy na pozemku, který k tomuto účelu zakoupil MNV. Stavbu financovalo z provozních prostředků JZD a brigádnicky pomohli i místní občané. 1.října 1964 byla otevřena mateřská škola při JZD v Kožlí s celodenním provozem a začala plnit své poslání. Do mateřské školy bylo tehdy zapsáno 22 dětí.

Současná mateřská škola byla nově postavena na zahradě bývalé mateřské školy v roce 2021. Její poloha je zasazena do nádherné přírody kraje Vysočina s výhledem na vodní nádrž Švihov. V blízkosti MŠ je obecní úřad, základní škola, pošta, obchod a autobusová zastávka. Budova mateřské školy je umístěna uprostřed obce, stranou od hlavní silnice. Za mateřskou školou je rozlehlá zahrada s herními prvky a pískovištěm.

V mateřské škole se nachází tři třídy, přičemž první dvě jsou v přízemí. Třídy byly navrhnuty bezbariérově, a proto zde můžeme umístit dítě se zdravotním handicapem. Třetí třída je  v prvním patře, kde se nachází i místnost, která je využívána jako tělocvična. Místnost je vybavena žíněnkami, švédskou bednou, lavičkami, prolézačkou, míči, kužely a v neposlední řadě dětmi oblíbeným motorickým padákem.